רש"י על ישעיהו י לג

<< רש"י על ישעיהו • פרק י >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"הנה האדון" - בלילה ההוא

"מסעף פארה במערצה" - יפשח פארותיו עיקר[1] ענפי אילנותיו

"במערצה" - במשור המקצץ הענפים אין פארה זו לשון גת שהרי לא נכתב בוי"ו כמו פורה דרכתי (לקמן סג) וכמו לחשוף חמשים פורה (חגי ב') אלא באל"ף כמו ותארכנה פאורותיו (יחזקאל לא) ומסעף הוא לשון מקצץ ענפים אישברצקיי"ר בלע"ז כמו וכלה סעיפיה (לקמן כז) וכן בסעיפיה פוריה (לקמן יז)

"במערצה" - בכלי משחית העורץ ושובר אותם

"ורמי הקומה" - המלכים והשרים

"גדועים" - אין לשון גידוע נופל אלא באילנות ודבר קשה

  1. ^ יתכן וצ"ל 'עוקר', או שצ"ל עִיקֵּר בק' צרויה: