רש"י על ישעיהו י יב

<< רש"י על ישעיהו • פרק י >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"והיה כי יבצע וגו'" - אבל לא היה כמו שדימה אלא מאחר שיגמור הקב"ה את כל מעשהו ונקמתו בישראל ובקצה ערי יהודה ומאותה יראה יכנעו בני ציון וירושלים לשוב אלי אודיע למלך אשור כי לא בכוחו גבר

"אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור" - על אשר הפרה והרבה גודל לבב מלך אשור להתהלל בכחו על שקר פרי גודל קריישמנ"ס דגרדיי"א בלע"ז של לב סנחריב

"תפארת רום עיניו" - על שנתפאר בגאותו תפארת ונטמל"ט בלע"ז

"רום עיניו" - גסות רוחו כענין שנאמר גבה עינים ורחב לבב (תהלים קא)