רש"י על ישעיהו י כג

<< רש"י על ישעיהו • פרק י >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"כי כלה ונחרצה" - תראו שהקב"ה עושה (דין) ברשעים ותכנעו ותשובו אליו לכן לפי שידעתי שתשובו אליו חזקיה וסיעתו (דבר אחר לכן ל' שבועה לכן באמת)