רש"י על ישעיהו י יח

<< רש"י על ישעיהו • פרק י >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"וכבוד יערו וכרמילו" - הם רבוי חיילותיו

"כרמל" - יער גבוה

"כמסוס נוסס" - לפי שדימה אותם לעצי יער דימה פורענותם לתולעת הנוסר בפיו וטוחן העץ וקורהו סס כמו כצמר יאכלם סס (לקמן נא)

"כמסוס נוסס" - כמגור המגורר

"כמסוס נוסס" - כמסוס של נוסס שהוא נטחן דק דק שהתולעת טוחן כך היה האפר ושריפת גופן דק מסוס הוא הנטחן ונופל ע"י תולעת נוסס הוא התולעת