רש"י על ישעיהו י ג

רש"י על ישעיהו • פרק י >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"ליום פקודה" - שיפקד הקב"ה עליכם עוניכם

"שואה" - לשון חורבן

"על מי תנוסו לעזרה" - הקב"ה אינו בעזרתכ'

"ואנה תעזבו" - את כל הכבוד אשר אתם קובצים מן הגזל כשתלכו בגולה