רש"י על ישעיהו י כד

<< רש"י על ישעיהו • פרק י >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


"כה אמר ה' אל תירא מאשור בשבט יככה" - בשבט פיו יחרף ויגדף אתכם על ידי רבשקה

"ומטהו ישא עליך" - לאיים כדרך שעשה למצרים ועוד יש לפרש בשבט יככה אשר עד הנה הכך בשבט והורגל לשאת עליך מטהו ואימתו כדרך המצריים משום ר' מנחם אמר לי ר' יוסף