רש"י על יחזקאל לג לא

<< רש"י על יחזקאל • פרק לג >>
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • טו • יח • כב • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 


"וישבו לפניך" - כאילו הם עמי

"עגבים" - שחוק כמו עוגב

"בצעם" - גזילתם