רש"י על יחזקאל לג ה

<< רש"י על יחזקאל • פרק לג
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • טו • יח • כב • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 


"והוא נזהר נפשו מלט" - אם נזהר היה נמלט