רש"י על יחזקאל לג כז

<< רש"י על יחזקאל • פרק לג
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • טו • יח • כב • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 


"אשר בחרבות" - בערים הבצורות שסופן להיות חריבים

"ואשר במצדות" - במחבא להטמן מן החרב אשלח בם את הדבר