רש"י על יחזקאל לג י

רש"י על יחזקאל • פרק לג
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • טו • יח • כב • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 


"כן אמרתם" - לפיכך אין אתם חפצים לשוב כסבורין אתם שלא תועיל לכם תשובה