רש"י על יחזקאל לג טו

רש"י על יחזקאל • פרק לג
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • טו • יח • כב • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"חבול" - עבוט שצויתי להשיבו כבא השמש