כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויבואו אליך כמבוא עם וישבו לפניך עמי ושמעו את דבריך ואותם לא יעשו כי עגבים בפיהם המה עשים אחרי בצעם לבם הלך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיָבוֹאוּ אֵלֶיךָ כִּמְבוֹא עָם וְיֵשְׁבוּ לְפָנֶיךָ עַמִּי וְשָׁמְעוּ אֶת דְּבָרֶיךָ וְאוֹתָם לֹא יַעֲשׂוּ כִּי עֲגָבִים בְּפִיהֶם הֵמָּה עֹשִׂים אַחֲרֵי בִצְעָם לִבָּם הֹלֵךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיָב֣וֹאוּ אֵ֠לֶ֠יךָ כִּמְבוֹא־עָ֞ם וְיֵשְׁב֤וּ לְפָנֶ֙יךָ֙ עַמִּ֔י וְשָֽׁמְעוּ֙ אֶת־דְּבָרֶ֔יךָ וְאוֹתָ֖ם לֹ֣א יַעֲשׂ֑וּ כִּֽי־עֲגָבִ֤ים בְּפִיהֶם֙ הֵ֣מָּה עֹשִׂ֔ים אַחֲרֵ֥י בִצְעָ֖ם לִבָּ֥ם הֹלֵֽךְ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְיֵיתוּן עֲלָךְ כְּמֵיתֵי גַבְרִין תַּלְמִידִין וִיתִיבוּן קֳדָמָךְ עַמִי וְשָׁמְעִין יַת פִּתְגָמָךְ וְיַתְהוֹן לָא יַעְבְּדוּן אֲרֵי תּוּלְעָבָא בְּפוּמְהוֹן אִינוּן עָבְדִין בָּתַר מָמוֹן אוּנְסֵיהוֹן לִבְּהוֹן טָעֵי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישבו לפניך" - כאילו הם עמי

"עגבים" - שחוק כמו עוגב

"בצעם" - גזילתם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עגבים" - עניינו לעג והתול כן תרגם יונתן

"בצעם" - ענין חמדה כמו מה בצע בדמי (תהלים ל

מצודת דוד

"כי עגבים וגו'" - רק המה עושים בפיהם את דבריך לדברי לעג והתול ולבם הולך אחר חמדתם הוא הלצון אשר חמדו ואין מחשבתם לקבל דבריך ולעשותם

"ויבואו אליך" - והמה באים אליך כמבוא עם ר"ל באסיפה אחת והמה מתעכבים לפניך כאלו הם עמי וחרדים על דברי והמה שומעים את דבריך אבל לא יעשו אותם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבואו אליך", בכל זאת לא יפחדו מדבריך כפוחדים אל ה' ואל דבריו, וזה בשתי פנים לפעמים כשהנביא מקבץ את העם להטיף להם ולהוכיחם, "יבואו אליך כמבוא עם" מתקבצים עם כלל הצבור, "וישבו לפניך עמי" ישבו כאילו הם השומעים בקולי, ובכ"ז "ואותם לא יעשו", כי תחת שראוי להם לספר בפיהם המוסר והתוכחה, "הם עושים בפיהם עגבים" וליצנות, ותחת שראוי שיחרדו בלבבם מפחד ה'.

"אחרי בצעם לבם הולך" בענין שפיהם ולבבם רחוק מה' ואיך יבואו לידי מעשה, וכמ"ש בפיך ובלבבך לעשותו: