רש"י על יחזקאל לג יח

רש"י על יחזקאל • פרק לג
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • טו • יח • כב • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 


"ומת בהם" - בשבילם יענש