רש"י על יחזקאל כו כא

<< רש"י על יחזקאל • פרק כו
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"בלהות" - פרשו יונתן בלהות כדלא הוית והפותרים אומרים ל' מקום מרקד שעירים ומזיקים