רש"י על יחזקאל כו ו

<< רש"י על יחזקאל • פרק כו
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"ובנותיה אשר בשדה" - הכפרים המשועבדות לה סביבותיה