רש"י על יחזקאל כו יב

רש"י על יחזקאל • פרק כו
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"רכולתך" - סחורתך