רש"י על יחזקאל כו ח

רש"י על יחזקאל • פרק כו >>
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"והקים עליך צנה" - ויקים עליך די מזיינין בתרסין