רש"י על יחזקאל כו יח

<< רש"י על יחזקאל • פרק כו >>
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"האין" - כמו האיים

"מצאתך" - מיציאתך בגולה