רש"י על יחזקאל כו יז

<< רש"י על יחזקאל • פרק כו >>
א • ב • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"נושבת מימים" - יש נוקדין רפי ופותרין מיושבת מימים קדמונים ויש נוקדים דגש ופותרין מיושבת בחזקה על ידי ימים הסובבים לה וכן תרגם יונתן וכן הוא

"אשר נתנו חתיתם" - סביבות לכל היושבים חתיתם לורדפריימנ"ט בלע"ז