מ"ג יחזקאל כו יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונשאו עליך קינה ואמרו לך איך אבדת נושבת מימים העיר ההללה אשר היתה חזקה בים היא וישביה אשר נתנו חתיתם לכל יושביה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנָשְׂאוּ עָלַיִךְ קִינָה וְאָמְרוּ לָךְ אֵיךְ אָבַדְתְּ נוֹשֶׁבֶת מִיַּמִּים הָעִיר הַהֻלָּלָה אֲשֶׁר הָיְתָה חֲזָקָה בַיָּם הִיא וְיֹשְׁבֶיהָ אֲשֶׁר נָתְנוּ חִתִּיתָם לְכָל יוֹשְׁבֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנָשְׂא֨וּ עָלַ֤יִךְ קִינָה֙ וְאָ֣מְרוּ לָ֔ךְ אֵ֣יךְ אָבַ֔דְתְּ נוֹשֶׁ֖בֶת מִיַּמִּ֑ים הָעִ֣יר הַהֻלָּ֗לָה אֲשֶׁר֩ הָיְתָ֨ה חֲזָקָ֤ה בַיָּם֙ הִ֣יא וְיֹשְׁבֶ֔יהָ אֲשֶׁר־נָתְנ֥וּ חִתִּיתָ֖ם לְכׇל־יוֹשְׁבֶֽיהָ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְיִטְלוּן עֲלָךְ אִלְיָא וְיֵימְרוּן לָךְ אֵיכְדֵין אַבַדְתְּ דַהֲוֵית יָתְבָא בְּגוֹ יַמַיָא קַרְתָּא מִשֻׁבַּחְתָּא דַהֲוֵית יָתָבָא בִּתְקוֹף יַמָא הִיא וְיָתְבָהָא אִיכְדֵין אִתְמַסְרוּ לִתְבַר כָּל יָתְבָהָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נושבת מימים" - יש נוקדין רפי ופותרין מיושבת מימים קדמונים ויש נוקדים דגש ופותרין מיושבת בחזקה על ידי ימים הסובבים לה וכן תרגם יונתן וכן הוא

"אשר נתנו חתיתם" - סביבות לכל היושבים חתיתם לורדפריימנ"ט בלע"ז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ונשאו עליך קינה ואמרו איך אבדת", והלא מצד הטבע היה קשה לכבשך

  • א) מצד שאת "נושבת מימים" והים לך מעוז ומחסה,
  • ב) "העיר ההללה אשר היתה חזקה בים" שהיו לך מבצרים רבים ומגדלות,
  • ג) שהיתה חזקה "היא וישביה" שיושביה היו גבורים וחזקים,
  • ד) "אשר נתנו חתיתם לכל יושביה" שהימים שישבה בהם נתנו חתיתם ואימתם לכל יושביה, שהיו חזקים כולם ע"י הימים שהקיפו אותה סביב וכל גבורי הימים היו בעוזרה כאילו השתתפו הימים לתת ליושביה את חחתם ומוראם שייראו כולם ויחתו מהם, כמו והוא מוראכם שפירש הוא הנותן לך מורא שייראו מכם. ומהרי"א פירש כינוי יושביה השני מוסב על הים שנפל פחדם על כל יושבי הים שמצאנו ים בלשון נקבה בים הנחושת שעשה שלמה:


ביאור המילות

"ההללה". הה"א במקום אשר:

"אשר נתנו חתיתם". חתיתם הוא שם המופשט. הימים נתנו ליושביה [של צור] את חתיתם, כמו את אימתי אשלח לפניך:
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"היא וישבי" - ר"ל היא היתה חזקה בעבור היה הים מסביב לה ויושביה היו חזקים וגבורים

"אשר נתנו חתיתם" - פחדם היתה מוטלת על כל יושבי הים על האיים

"חזקה בים" - החזקה מכל העמים היושבים בים

"ונשאו" - ירימו עליך קול קינה ויאמרו אליך איך נאבדת עיר המיושבת בחוזק רב מן המים אשר סביבה

מצודת ציון

"ההללה" - מלשון הלול ושבח

"חתיתם" - ענין פחד כמו אל תחת (שם א')