פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל כו ח

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בנותיך בשדה בחרב יהרג ונתן עליך דיק ושפך עליך סללה והקים עליך צנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנוֹתַיִךְ בַּשָּׂדֶה בַּחֶרֶב יַהֲרֹג וְנָתַן עָלַיִךְ דָּיֵק וְשָׁפַךְ עָלַיִךְ סֹלְלָה וְהֵקִים עָלַיִךְ צִנָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנוֹתַ֥יִךְ בַּשָּׂדֶ֖ה בַּחֶ֣רֶב יַהֲרֹ֑ג וְנָתַ֨ן עָלַ֜יִךְ דָּיֵ֗ק וְשָׁפַ֤ךְ עָלַ֙יִךְ֙ סֹֽלְלָ֔ה וְהֵקִ֥ים עָלַ֖יִךְ צִנָּֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

יַתְבֵי כַפְרָנָךְ דִי בְחַקְלָא בְּחַרְבָּא יִקְטֵיל וְיִבְנֵי עֲלָךְ כַּרְקוֹם וְיִצְבוֹר עֲלָךְ מִלֵיתָא וְיָקִים עֲלָךְ דִי מְזַיְנִין בִּתְרֵסִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקים עליך צנה" - ויקים עליך די מזיינין בתרסין

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בנותיך", תחלה "יהרג" הערים השייכים לצור אשר הם "בשדה" חוץ מן הים, "ונתן", אח"כ יצור על צור, והסדר תחלה "נותן דיק", שבונה חומה סביב לבל יצא איש מן העיר, אח"כ "שופך סוללה" שופך עפר בגובה לעלות שמה ולהשליך אבני קלע לתוך העיר, "והקים עליך צנה", לקבל החצים שיזרקו מן העיר על חיילותיו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"צנה" - ר"ל אנשים לבושי צנה

"בנותיך" - אנשי הכפרים העומדים בשדה יהרוג בחרב

מצודת ציון

"דיק" - הוא מגדל הנבנה מול העיר לכבשה

"סוללה" - הוא תל העפר מול החומה לעלות עליה להלחם על העיר

"צנה" - הוא כעין מגן עשויה להציל ממכת חרב וחנית

<< · מ"ג יחזקאל · כו · ח · >>