רש"י על יחזקאל יט יב

<< רש"י על יחזקאל • פרק יט
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"ותתש" - כל נתישה ונטיעה היא דבר המוטל בפיזור על פני כל הארץ

"ורוח הקדים" - נבוכדנצר

"הוביש פריה" - שחט את בני צדקיהו