רש"י על יחזקאל יט יד

רש"י על יחזקאל • פרק יט
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"ותצא אש ממטה בדיה" - מעון מלכיה ושריה באת לה הרעה

"קינה היא ותהי לקינה" - איליא היא נבואתא ותהא לאיליא