רש"י על יחזקאל יט ב

רש"י על יחזקאל • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"מה אמך לביא" - כמה היתה חשובה אמך אתה צדקיהו שנמשלה ללביאה

"בין אריות" - שרי יהודה