רש"י על יחזקאל יט ז

רש"י על יחזקאל • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"וידע אלמנותיו" - מענה את הנשים והורג את בעליהן ויש פותרין אלמנותיו כמו ארמנותיו וידע לשון פגור והרס כמו וגבוה ממרחק יידע (תהלים קל"ח)

"ועריהם החריב" - שנתן מס על הארץ לתת לפרעה בכל שנה כמו שנאמר (מלכים בג)