רש"י על יחזקאל יט יא

<< רש"י על יחזקאל • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"מטות עוז אל שבטי מושלים" - שלטונין תקיפין ומלכין גברין

"עבותים" - אילנות שענפיהן מרובין