רש"י על יחזקאל יט ה

<< רש"י על יחזקאל • פרק יט
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"ותרא" - אמו כנסת ישראל

"כי נוחלה" - לשון חולי

"ותקח אחד מגוריה" - יהויקים

"כפיר שמתהו" - מלך כל כפיר שבמקרא ארי בחור וגבור