רש"י על יחזקאל יט ד

<< רש"י על יחזקאל • פרק יט >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • 


"וישמעו אליו גוים" - פרעה מלך מצרים

"בשחתם נתפש" - גומין חופרין ומכסין פיהם בקש והחיה נופלת בתוכה

"בחחים" - כמין טבעות ברזל נוקבין חוטמו ומושכין אותן בהן