<< · מ"ג יחזקאל · יט · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּשְׁמְעוּ אֵלָיו גּוֹיִם בְּשַׁחְתָּם נִתְפָּשׂ וַיְבִאֻהוּ בַחַחִים אֶל אֶרֶץ מִצְרָיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּשְׁמְע֥וּ אֵלָ֛יו גּוֹיִ֖ם בְּשַׁחְתָּ֣ם נִתְפָּ֑שׂ וַיְבִאֻ֥הוּ בַחַחִ֖ים אֶל־אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמעו אליו גוים" - פרעה מלך מצרים

"בשחתם נתפש" - גומין חופרין ומכסין פיהם בקש והחיה נופלת בתוכה

"בחחים" - כמין טבעות ברזל נוקבין חוטמו ומושכין אותן בהן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישמעו" - ענין אסיפה כמו וישמע שאול את העם (שמואל א טו)וזהו לפי שאסיפת העם באה ע"י השמעת קול המאסף

"בשחתם" - בור וגומא כמו בשחת עשו (תהלים ט)

"נתפש" - ענין לכידה

"בחחים" - הם הטבעות שמשימים בלחיי החיה למושכה ע"י וכן ונתתי חחים בלחייך (לקמן לח) 

מצודת דוד

"וישמעו" - האומות התאספו אליו למלחמה ונלכד בהשחת אשר עשו עליו והם הביאוהו בשלשלאות למצרים כמ"ש ויאסרהו פרעה וגו' (מלכים ב כב) ועל שהמשילו לאריה אמר לשון הנופל בלכידת החיה הנופל בשחת ונמשך בחחים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישמעו אליו גוים" שבא עליו מלך מצרים, "ונתפש בשחתם" כמ"ש ויאסרוהו ברבלה בארץ חמת "ויביאהו בחחים אל ארץ מצרים":

ביאור המילות

"בשחתם". מענין שחת, או שרשו שוח, חפירה עמוקה, כמו אשר זורה ברחת מן רוח:

"בחתים". ברזל שמשימין באף או לחיי החיה למשכה, ושמתי החי באפך (ישעיה ל"ז כ"ט), חחים בלחייך (לקמן כ"ט ד'), ומזה ובחוח תקב לחייו (איוב מ' כ"א):
 

<< · מ"ג יחזקאל · יט · ד · >>