מ"ג יחזקאל יט ב


<< · מ"ג יחזקאל · יט · ב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאָמַרְתָּ מָה אִמְּךָ לְבִיָּא בֵּין אֲרָיוֹת רָבָצָה בְּתוֹךְ כְּפִרִים רִבְּתָה גוּרֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאָמַרְתָּ֗ מָ֤ה אִמְּךָ֙ לְבִיָּ֔א בֵּ֥ין אֲרָי֖וֹת רָבָ֑צָה בְּת֥וֹךְ כְּפִרִ֖ים רִבְּתָ֥ה גוּרֶֽיהָ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אמך לביא" - כמה היתה חשובה אמך אתה צדקיהו שנמשלה ללביאה "בין אריות" - שרי יהודה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בין אריות רבצה" - הוא משל על מלכי האומות ור"ל בית המלך ההוא היו רובצים בין מלכי האדמה לבטח מבלי פחד

"מה אמך לביא" - על בית יאשיהו המלך יאמר מה מאד היא חשובה להקרא לביא אם האריות 

מצודת ציון

"מה" - המלה ההיא יורה על ההפלגה וכן מה אדיר שמך (תהלים ח)

"לביא" - כן תקרא אם האריות וכן ובני לביא יתפרדו (איוב ד)

"רבצה" - ענין השכיבה לנוח

"הכפירים" - כן יקרא ארי בחור

"רבתה" - ענין גדול ואימון כמו אשר טפחתי ורביתי (איכה ב)

"גוריה" - כן יקראו ילדי האריות הקטנים וכן בדי גורותיו (נחום ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אמך לביא", ר"ל אמך שנמשלה ללביאה, ראה נא באיזה אופן נהיה אצלה המשל הזה, כי המשל לאריה ראוי להיות מצד הגבורה שיש לו, ומצד שיפיל אימה על זולתו, לא מצד הטרף, שזה יצדק על נבוכדנצר ויתר מחריבי ארצות, לא לישראל, והנה בשם לביא יקרא האריה בעת שי"ל גורי אריות, אמר "אמך" עת "נדמית ללביאה, רבצה בין אריות ורבתה את גוריה" הקטנים "בתוך כפירים", ויש הבדל בין "גור וכפיר ואריה", הגור הוא הארי היונק ואז אינו טורף עדיין, ובעת יגדל יקרא בשם כפיר שהוא האריה הצעיר לימים, ואז יטרוף במעונתו אבל לא יתרחק מסוכו אל הטרף וכשיגדל יותר אז יקרא אריה ואז יתרחק לטרף טרף באשר ימצא, וספר שהלביאה הזאת רבצה בין אריות וגוריה הקטנים רבתה בין כפירים, שהם גדולים מן הגורים, וזה משל על יאשיה שהיה מלך גבור כאריה ורבץ בין יתר המלכים, ובניו הקטנים נחשבו בין מלכים אדירים:

ביאור המילות

"לביא". כמו לביאה, ושם לביא הונח על האריה שי"ל גורים, אשר הלך אריה לביא שם גור אריה (נחום ב' י"ב) [שם בא לביא על הנקבה], התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא (איוב ל"ח ל"ט), אריה גדול מכפיר וכפיר גדול מגור. הכפיר לא יצא לטרף חוץ למעונתו כמו שבארתי זאת (הושע ה' י"ד, עמוס ג' ד', תהלות י"ז י"ב):

" רבתה". ענין גידול כמו אשר טפחתי ורביתי:
 

<< · מ"ג יחזקאל · יט · ב · >>