רש"י על יונה ב


קטע:רש"י על יונה ב א

"ה' אלהיו" - שיתף דין ורחמים זכות אברהם ויצחק

"ממעי הדגה" - זה יעקב סוד מישרים

"מבטן שאול שועתי" – מבטן הדג, שהוא כשאול לי:

"כל משבריך וגליך" – "כל נחשולוהי דימא" (ת"י), על שם שהנחשול משבר ומפרק את הים:

קטע:רש"י על יונה ב ה

קטע:רש"י על יונה ב ו

קטע:רש"י על יונה ב ז

קטע:רש"י על יונה ב ח

קטע:רש"י על יונה ב ט

קטע:רש"י על יונה ב י