רש"י על יונה א יד

<< רש"י על יונה • פרק א
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טז • 


בנפש האיש הזה – בעוון שנשלח יד בנפשו: