רש"י על יונה א יג

רש"י על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טז • 


ויחתרו האנשים – יגעו ועסקו כחותר במחתרת: