רש"י על יונה א ז

<< רש"י על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טז • 


לכו ונפילה גורלות – רואים היו שאר ספינות הולכות בים בשלום, ושלהם משתברת. אמרו: בשביל אחד ממנו הוא. כן מצינו בפרקי דרבי אליעזר:

בשלמי – במעשיו של מי ממנו: