רש"י על יונה א י

רש"י על יונה • פרק א
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טז • 


מה זאת עשית – למה עשית כן, לברוח מן מושל כזה?