רש"י על יונה א ו

<< רש"י על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טז • 


רב החובל – שר המלחים, שאף הם נקראים חובלי הים. ובלע"ז גובירניי"ל.

מה לך נרדם – מה לך להיות נרדם? אין עתה עת רדם!

יתעשת – לשון מחשבה, וכן: "עשתונותיו" (תהלים קמו, ד); "ומלכא עשית" (דניאל ו, ד):