רש"י על יונה א ה

<< רש"י על יונה • פרק א >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יג • יד • טז • 


המלחים – בני אדם המנהיגים את הספינה:

איש אל אלהיו – מן שבעים אומות של עובדי כוכבים ומזלות היו שם: