רש"י על ויקרא יא לג

<< רש"י על ויקרא • פרק יא >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • 


"אל תוכו" - אין כלי חרס מיטמא אלא מאוירו (חולין כד)

"כל אשר בתוכו יטמא" - הכלי חוזר ומטמא מה שבאוירו (ס"א צ"ל בתוכו)

"ואתו תשבורו" - (ת"כ) למד שאין לו טהרה במקוה