רש"י על ויקרא יא כו

<< רש"י על ויקרא • פרק יא >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • 


"מפרסת פרסה ושסע איננה שוסעת" - כגון גמל שפרסתו סדוקה למעלה אבל למטה היא מחוברת כאן למדך שנבלת בהמה טמאה מטמאה ובענין שבסוף הפרשה פי' על בהמה טהורה