רש"י על ויקרא יא לב

רש"י על ויקרא • פרק יא >>
א • ב • ג • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מז • 


"במים יובא" - (יבמות עה) ואף לאחר טבילתו טמא הוא לתרומה

"עד הערב" - ואחר כך

"וטהר" - בהערב שמש