רש"י על ויקרא טז טו

<< רש"י על ויקרא • פרק טז >>
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כז • לב • לד • 


"אשר לעם" - מה שהפר מכפר על הכהנים מכפר השעיר על ישראל והוא השעיר שעלה עליו הגורל לשם

"כאשר עשה לדם הפר" - אחת למעלה ושבע למטה