רש"י על ויקרא טז כא

רש"י על ויקרא • פרק טז
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כז • לב • לד • 


"איש עתי" - (יומא סו) המוכן לכך מיום אתמול