רש"י על ויקרא טז יט

<< רש"י על ויקרא • פרק טז
א • ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כז • לב • לד • 


"והזה עליו מן הדם" - אחר שנתן מתנות באצבעו על קרנותיו מזה ז' הזאות על גגו (ת"כ)

"וטהרו" - ממה שעבר

"וקדשו" - לעתיד לבא