רש"י על דברי הימים ב יח כד

רש"י על דברי הימים ב • פרק יח
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"הנך רואה" - שיהרג אחאב