רש"י על דברי הימים ב יח ח

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק יח >>
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"מהר מיכהו" - כתיב חסר יו"ד משום בזיון כינה לו שם אחר מיכהו