רש"י על דברי הימים ב יח ד

רש"י על דברי הימים ב • פרק יח >>
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"דרש נא כיום את דבר ה'" - ולא מנביאי הבעלים אשר אתה בוטח בהם