רש"י על דברי הימים ב יח ז

רש"י על דברי הימים ב • פרק יח >>
ב • ד • ה • ז • ח • ט • יח • כ • כא • כד • כו • כט • לא • לב • לג • לד • 


"כי כל ימיו לרעה" - כי זהו שאמר (מלכים א כ"ב) יען אשר שלחת איש חרמי וגו'