רש"י על דברי הימים א ב יא

<< | רש"י על דברי הימים אפרק ב' • פסוק י"א |
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ושלמא הוליד את בועז" - רבותינו אמרו אבצן זה בועז ותימה יש היאך יכול להיות והלא נחשון בשנה שנייה ליציאת מצרים מת ושלמון בנו מת כבר והוא היה מבאי הארץ ובועז בנו שהוא אבצן בכניסתו לארץ נולד ומיציאת מצרים עד יפתח היו שלש מאות שנה וחכמים אמרו בשעה שבא בועז על רות והרתה מיד מת בועז ואבצן היה שופט לאחר מות יפתח דכתיב (שופטים יב ח) וישפוט אחריו את ישראל אבצן מבית לחם ועל זה אני תמיה שהרי מצינו באברם שהוא אמר לאחר שנצרר דמו וכו' ואמר הלבן מאה שנה יולד ואיך הוליד בועז בן ג' מאות שנה וי"ל על כן אמר (רות ד') ויתן ה' לה הריון דוגמתו ויראהו ה' (דברים לד א)

"אבצן" - אב לכל הצנונים שהרי אשה בחורה שכבה אצלו ונצטנן ולא נגע בה סא"א