רש"י על דברי הימים א ב לה

<< | רש"י על דברי הימים אפרק ב' • פסוק ל"ה |
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויתן ששן את בתו לירחע עבדו לאשה" - מכאן אמרו בתך בגרה שחרר עבדך ותנהו לה ומכאן אמרו חכמים ביבמות ירושלמי אל תאמן בגר עד ט"ו דורות וט"ו דורות הם מן עתי המצרי עד ישמעאל וי"א ט"ז דורות עם ירחע ומדרש רבותינו אפשר כן שהיה מזרע המלוכה והלא ישמעאל מזרע ירחמאל היה ולא מן רם אלא שהעביר מזרעו למולך