רש"י על דברי הימים א ב נ

<< | רש"י על דברי הימים אפרק ב' • פסוק נ' |
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה" - פתרון אלה היו בני כלב בן חור כמו בנו חור והוא חור היה בנו הבכור לאפרת אשתו ולא בכור לכלב וכן מפורש למעלה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור ע"א אלה היו וגו' חור היה בן לכלב והוליד בן ויקרא שמו כלב לכך פירושו ואלה היו בניו של כלב בנו של חור שובל וגו'

"בכור אפרתה" - ולא בכור לכלב על חור הוא אומר כן נראה לנו